• OZ SLOVAKTUAL

  OZ SLOVAKTUAL

 • profil s neviditeľným krídlom HEROAL W72i
 • sortiment
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Nový profil OPTIM
 • pracovná ponuka
 • OZ SLOVAKTUAL
 • Byty a stavebné pozemky v Novoveskej Hute na predaj
 • profil s neviditeľným krídlom HEROAL W72i
 • sortiment
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Nový profil OPTIM
 • pracovná ponuka
 • Predchádzajúca
 • Ďalší

Postup montáže

Video a Montáž okien SLOVAKTUAL

illbruck 

Kúpou kvalitných okien to nekončí


my sa zameriavame aj na kvalitnú montáž.
Dôkladné utesnenie pripojovacej škáry pri montáži okna je jeho neoddeliteľnou súčasťou. Pripojovacia škára je priestor, ktorý by mal dosahovať podobné tepelne izolačné vlastnosti ako okolité priľahlé konštrukcie podľa požiadaviek určenej normy STN 73 31 34 (popisuje správne a funkčné utesnenie okien, navrhuje z interiéru aj exteriéru parozábrany), ktorá je platná od 01.01.2010. V dnešných podmienkach je čoraz viac kladený dôraz na trvanlivé a kvalitné prevedenie detailov napojenia konštrukcií, ktoré pri ich podcenení budú zhoršovať celkové charakteristiky budovy, a teda aj jej bonitu. Spoločnosť Slovaktual ponúka zákazníkom montáž pomocou okennej fólie illbruck Twinaktiv, ktorá je celosvetovo prvou okennou fóliou, ktorá mení svoje parametre podľa okolitých teplotných pomerov a celých 365 dní v roku zabezpečuje suchú tepelnú izoláciu, teda požadovanú kondíciu pripojovacej škáry.

 

Žiadajte montážnikov s certifikátom

Spokojnosť zákazníka s produktami Slovaktual nekončí tým, že zákazník sa rozhodne pre Slovaktual, zaplatí požadovanú čiastku a odchádza domov. Nie je to tak ako keď si kúpi televízor, či chladničku. Objednaním a zaplatením výrobkov Slovaktual začína dlhá cesta k spokojnosti zákazníka, ktorá preverí správnosť jeho rozhodnutia. Jednou z najdôležitejších vecí na ceste za spokojnosťou je samotná montáž okien a dverí, ktorej správnosť umocňuje kvalitu okien. Slovaktual si uvedomuje vážnosť faktu dobrej montáže a preto spoločnosť vo zvýšenej miere dbá na to, aby montážne skupiny boli dobre odborne pripravené zvládnuť správne prevedenie montáže. Slovaktual zriadil priamo vo výrobe školiace stredisko, kde sa jeho montážnici teoreticky, ale aj prakticky učia pravidlám správnej montáže. Ako súčasť školenia nechýba ani montáž na tzv. pásky – ktoré chránia pripojovaciu škáru. Montážnici sú v závere školenia preskúšaní a na základe úspešne zvládnutého školenia získavajú Certifikát, ktorý ich oprávňuje montovať výrobky Slovaktual.

 

certifikát montáže illbruck montáž

  SKOLENIE SKOLENIE SLOVAKTUAL

  SKOLENIE OKNá SKOLENIE SKOLENIE

 

MONTÁŽ V PRAXI

 

montáž pomocou pásky Illmond Trio 

  odkaz

 

 

  Profil spoločnosti Slovaktual

 odkaz

 

 

                                           Montáž pomocou pásky Illmond s perlinkou                                          

 odkaz

 

                                                       

 

KONTAKTY

Kontakt - plastové okná a dvere

 

 

 

Prihlásenie