• OZ SLOVAKTUAL

  OZ SLOVAKTUAL

 • profil s neviditeľným krídlom HEROAL W72i
 • sortiment
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Jesenná akcia na teplné čerpadlá, rekuperácie, solárne panely, fotolotaiku, domáce veterné elektrárne, okná a dvere
 • OZ SLOVAKTUAL
 • profil s neviditeľným krídlom HEROAL W72i
 • sortiment
 • Obnoviteľné zdroje energie
 • Jesenná akcia na teplné čerpadlá, rekuperácie, solárne panely, fotolotaiku, domáce veterné elektrárne, okná a dvere
 • Previous
 • Ďalší

Novinky

Technické novinky

Sklo Lux so solárnymi ziskam

Pri stavbe nízkoenergetických a pasívnych domov sme si už zvykli dbať na čo najlepšie tepelno-izolačné vlastnosti. Podstatou však už nemôže byť iba čo najlepšie zachytenie vytvorenej energie v interiéri alebo čo najväčšia úspora vytvorenej energie. To, čo by malo robiť dom modernej doby naozaj ekologickým, nízkoenergetickým a teda pasívnym je schopnosť jeho energetickej sebestačnosti.

SKLO LUX

Moderné okná spoločnosti SLOVAKTUAL zohrávajú v oblasti úspory energií stále dôležitejšiu úlohu. Nie sú iba funkčnou, či estetickou súčasťou stavby. Popri funkcii a estetike prinášajú aj efektivitu, vďaka ktorej získava dom s oknami SLOVAKTUAL a použitím skiel LUX významnú funkčnú podporu v podobe:

úspory slnečnej energie o 13% väčšej ako pri klasickom trojskle,
zabezpečenia maximálnej priepustnosti denného svetla do interiéru a čistoty skla,
zvýšenej prirodzenej svetelnosti vo všetkých miestnostiach aj počas zimných dní,
teplejších zasklených plôch a príjemnejšieho pocitu v ich blízkosti,
zvýšenia hodnoty celej nehnuteľnosti.

SOLARNY ZISK

 

Výstavba novej haly F

SLOVAKTUAL s.r.o. začne s výstavbou novej výrobnej haly F. Hala bude postavená na pozemku s rozlohou 33.000m2 a bude mať výrobné priestory o rozlohe cca 15.000m2. Počet nových zamestnancov by mal byť približne 140. Rozhodnutie postaviť v poradí už šiestu halu sa uskutočnilo na základe schválenia investície AFG Arbonia-Forster-Holding AG ako majiteľa firmy SLOVAKTUAL s.r.o. s cieľom vybudovať v Pravenci kompetenčné centrum pre kvalitné plastové okná európskych trhov.

Nova hala SLOVAKTUAL

 

Nová hala SLOVAKTUAL

 

 

Nová rada zdvižno-posuvných dverí

 posuvné dvere

 

Firma SLOVAKTUAL s.r.o. prináša novú radu zdvižno-posuvných dverí. Nová rada oproti predchádzajúcej poskytuje: viac svetla; viac tepla; viac komfortu a viac variácií.

Svetelnosť novej rady zabezpečuje moderný Classic-line Design s veľkým výberom dekorov spoločne so systémom aluskin, umožňujúcim väčšiu flexibilitu v rozmeroch zasklievania.

Viaceré novinky vo vzhľade a dizajne zabezpečujú v plnej miere zvýšenie tepelno-izolačných vlastností, ktoré vo verzii Variant Premium umožňujú pri rozmere výrobku 4,5 x 2,5 m dosiahnuť s tepelnoizolačným trojsklom a s teplým dištančným rámikom súčiniteľ prechodu tepla s hodnotou Uw = 0,68 W/m2K.

Komfort novému systému dodáva zasklenie do hrúbky 48mm a taktiež integrované tesnenie, ktoré namiesto manuálneho silikónovania značne zvyšuje kvalitatívnu úroveň procesu výroby ako aj spokojnosť výrobcu so zvýšením tesnosti celého systému.

V neposlednom rade tak vytvára systém možnosť mnohých variácií v oblasti rozmerov, dekorov, zasklenia, kompatibility s profilovým systémom hrúbky 85 mm a taktiež profilovým systémom 70 mm.

S novým systémom zdvižno-posuvných dverí nastavuje SLOVAKTUAL s.r.o. tomuto odvetviu plastových výplní otvorov úplne novú mierku.

 

AFG investuje do ďalšieho rozvoja Slovaktualu

invest slovaktual AFG

AFG investuje do ďalšieho rozvoja Slovaktualu

Kompetenčné centrum pre kvalitné plastové okná pre európsky trh v Pravenci na Slovensku
Arbon/Pravenec, 11. júna 2013 – AFG Arbonia-Forster-Holding AG má v úmysle investovať v nasledujúcich
rokoch minimálne 15 mil. švajčiarskych frankov do ďalšieho rozvoja výrobcu okien a dverí Slovaktual v
Pravenci. V rámci divízie Okná a dvere bude Slovaktual ďalej rozvíjaný na kompetenčné centrum pre
kvalitné plastové okná pre európske trhy.
Do divízie Okná a dvere AFG Arbonia-Forster-Holding AG patria značky Slovaktual (Slovensko), EgoKiefer
(Švajčiarsko), RWD Schlatter (Švajčiarsko) a Dobroplast (Poľsko). V roku 2012 divízia s 1430 zamestnancami
(bez Dobroplastu) dosiahla čistý obrat 396,0 mil. CHF a v roku 2013 zaujala 3. pozíciu v rámci Európy. Divízia
Okná a dvere so svojou inovačnou silou neustále stanovuje nové trendy v odvetví.
V nasledujúcich rokoch AFG Arbonia-Forster-Holding AG zainvestuje do výrobnej a logistickej infraštruktúry
divízie Okná a dvere, a takto si posilní svoju vedúcu pozíciu v medzinárodnom meradle i vo Švajčiarsku. Týmto
budú vytvorené predpoklady pre budúci rast. Minimálne 15 mil. CHF sa má preinvestovať v prevádzke v
Pravenci na Slovensku.
V rámci týchto investícií sa hlavné sídlo EgoKiefer v Altstättene vo Švajčiarsku stane kompetenčným centrom
pre drevené a drevo-hliníkové okná. Aby sa tam na uvedené vytvoril potrebný priestor a pôsobilo proti tlaku
nákladov, časť výroby plastových okien sa má premiestniť do Pravenca na Slovensku. Závod v Pravenci sa má
ďalej rozvíjať na kompetenčné centrum pre kvalitné plastové okná pre európske trhy.
S investíciami a vytvorením kompetenčných centier sa spája optimalizácia v oblasti obstarávania, výroby a
logistiky. Spolu s akvizíciou vedúceho poľského výrobcu okien Dobroplast, uskutočnenou vo februári 2013, ako
aj investíciami vo výške 30 mil. do budov a strojov u výrobcu dverí RWD Schlatter AG v Roggwile/SG divízia
Okná a dvere zaujme 3. pozíciu v rámci Európy.
2

Túto správu a ďalšie informácie k AFG nájdete na našej internetovej stránke www.afg.ch.
AFG je medzinárodne a technologicky vedúci koncern dodávajúci stavebníctvu, ktorý presviedča inovatívnymi
riešeniami a službami pre energetickú účinnosť, bezpečnosť a pohodu. AFG, kótovaný na SIX Swiss Exchange,
má svoje hlavné sídlo v Arbone (Švajčiarsko) v kantóne Thurgau. Je aktívny po celom svete s viac ako 50
vlastnými distribučnými spoločnosťami, ako aj zastúpeniami a partnermi vo viac než 70 krajinách. Jeho 18
výrobných prevádzok nájdete vo Švajčiarsku, v Nemecku, vo Francúzsku, v Česku, Poľsku, na Slovensku, v USA
a Číne. Zamestnáva celkovo okolo 7 000 pracovníkov.
Obchodné jednotky AFG ponúkajú v podstate všetko tak pre vonkajšie opláštenie, ako aj vnútorné priestory
budov. V oblasti týchto hlavných podnikateľských aktivít vyrábajú podniky AFG ročne okolo 2 700 000 m2 skla
pre okná a sprchové kúty, čo zodpovedá ploche 370 futbalových ihrísk, 83 000 dverí, 3 000 km oceľových
profilov a 15 000 km profilov z dreva a PVC pre okná, viac než 2,5 milióna vykurovacích telies, ako aj okolo 20
000 kuchýň. K AFG okrem uvedeného patria podniky z oblasti presných oceľových rúr a technológie
povrchovej úpravy.

 

  

 

KONTAKTY

kontakt 

 poradenstvo

 

 

Prihlásenie